Expos

Mostra de les meves exposicions

Exposició La Clau de Sant Celoni

Exposició La Torre del Fanal. La Garriga.

Exposició Pla de la Calma. Cardedeu.

Exposició El Mirallet. Granollers.

Exposició Milk Café. Mataró.

Exposició Can Recasens. Barcelona.

Exposició Can Ramis. Sant Celoni.